Απόφαση Κοινότητας Κορίνθου 2/2021, Γνωμοδότηση περί Δέσμευσης θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρο πάρκινγκ (ΚΧ306) για χρήση του Μουσικού Σχολείου στη θέση: οδός Ευκλείδη, ΚΦ 605 Περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα, Τομέας Ζ.

Απόφαση Κοινότητας Κορίνθου 2/2021, Γνωμοδότηση περί Δέσμευσης θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρο πάρκινγκ (ΚΧ306) για χρήση του Μουσικού Σχολείου στη θέση: οδός Ευκλείδη, ΚΦ 605 Περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα, Τομέας Ζ.

Leave a Comment