Απόφαση Κοινότητας Κορίνθου 30/2020, Παροχή γνωμοδότησης περί αιτούμενης έγκρισης εισόδου – εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Διογένους στον οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα της πόλης της.

Απόφαση Κοινότητας Κορίνθου 30/2020, Παροχή γνωμοδότησης περί αιτούμενης έγκρισης εισόδου – εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Διογένους στον οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα της πόλης της.