Από το Πρακτικό 13/19-08-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 14/2020

Γνωμοδότηση περί αιτούμενης χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ  του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κορινθίας.

Leave a Comment