Από το Πρακτικό 14/19-08-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 16/2020

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Άλλες υπηρεσίες εστίασης» της εταιρείας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο.Ε.   που λειτουργεί επί της οδού Πυλαρινού 56, στην Κόρινθο.

Leave a Comment