Από το Πρακτικό 14/19-08-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 17/2020

Γνωμοδότηση περί δέσμευσης θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρο Πάρκινγκ για χρήση της Αθλητικής Εγκατάστασης στο Ο.Τ. 213Γ.

Leave a Comment