Από το Πρακτικό 15/23-10-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 23/2020

Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης» του κ.  Καρσιώτη Φώτιου   που λειτουργεί επί της οδού Τέρμα Αισχύλου, στη θέση ΚΑΝΤΑΡΕ, στην Κόρινθο.

Leave a Comment