Από το Πρακτικό 15/23-10-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 25/2020

Τροποποίηση εγκεκριμένης εισόδου εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΛΑ Ι.Κ.Ε.» στη περιοχή ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ   της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων .

Leave a Comment