Από το Πρακτικό 15/23-10-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 26/2020

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της επιχείρησης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» στη θέση Κάτω Καρμπουνάρι 80χλμ ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων

Leave a Comment