Από το Πρακτικό 15/23-10-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 27/2020

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 13/2020 απόφασή μας περί ονοματοδοσίας ανώνυμων οδών στην περιοχή Αγιαννιώτικα της Κοινότητας  Κορίνθου.

Leave a Comment