Από το Πρακτικό 2/10-02-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 1/2020

Από το Πρακτικό 2/10-02-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης  1/2020  ΘΕΜΑ 1o Η.Δ.: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κ. Προκοπίου Παναγιώτη που λειτουργεί επί της οδού Πυλαρινού 111, την Κόρινθο.