Από το Πρακτικό 3/10-02-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 3/2020

Διατύπωση απόψεων περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης της Κορίνθου, για την τοποθέτηση υπέργειων Μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμπίνων) από την εταιρεία «Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.» .

Leave a Comment