Από το Πρακτικό 4/25-02-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 4/2020

Προέγκριση ίδρυσης ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ (ΤΣΙΡΚΟ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, κατόπιν αίτησης της RIVA DANIELA  του ALBERTO  σε μη στεγασμένο ιδιωτικό χώρο (θέση ΦΥΛΑΚΕΣ – ΒΟΣΕΙΚΑ).

Leave a Comment