Από το Πρακτικό 7/19-06-2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων Αριθμός Απόφασης 10/2020

ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. (μοναδικό): Διατύπωση απόψεων περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση καμπίνων από την εταιρεία «Ό.Τ.Ε. Α.Ε.» στα πλαίσια του έργου:NGA A  K Κορίνθου – 12 Καμπίνες».

Leave a Comment