Αριθμός Απόφασης 139/2020

Από το Πρακτικό 18/20.07.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 3ο  Ε.Η.Δ. «Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή Εκδήλωσης της ‘’Ελληνικής Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου’’»

Leave a Comment