•Αριθμός Απόφασης 198/2020

Από το Πρακτικό 22/27.08.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 43ο Η.Δ:. «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ για εκδήλωση μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα από ΚΝΕ- ΟΔΗΓΗΤΗ»

Leave a Comment