•Αριθμός Απόφασης 247/2020

Από το Πρακτικό 26/30.09.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 32ο  Η.Δ.: «Αίτημα Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας για παραχώρηση χώρου  του Δήμου για τη στέγασή τους».

 

Leave a Comment