Αριθμός Απόφασης 26/2020

Από το Πρακτικό 4/25.08.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 2ο: «Δέσμευση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρο πάρκινγκ (Ρ) για χρήση της αθλητικής εγκατάστασης στο Ο.Τ. 213Γ περιοχής Αγ. Γεωργίου»

 

Leave a Comment