Αριθμός Απόφασης 358/2019

Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 2ο Η.Δ.: «Εξέταση αιτήματος κατοίκων Κοινότητας Σοφικού σχετικά με την επιστροφή της καμπάνας εις τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σοφικού»

Leave a Comment