•Αριθμός Απόφασης 42/2020

Από το Πρακτικό 6/30.12.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 3ο: «Επί εισηγήσεως για έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Αμαρυλλίδος στο ΟΤ 96 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Αμόνι» του Δήμου Κορινθίων»

 

Leave a Comment