Αριθμός Απόφασης 555/2019

Από το Πρακτικό 34/18.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 12ο Η.Δ.: «Συναίνεση για την εκδήλωση Ιστορικών Αυτοκινήτων «Περιήγηση – Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και τη διέλευση τους από ειδικές διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου»