Αριθμ. Απόφ. 12/2020

Από το Πρακτικό  8/2020 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Αρχαίας  Κορίνθου

Θέμα 2ο : «Παροχή στοιχείων περί συντήρησης οδού στην Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, του Δήμου Κορινθίων στη θέση ΣΚΟΥΤΕΛΑ»

Leave a Comment