Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι την 22α Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 πμ. θα διεξαχθεί η εκλογή αντιπροσώπου των παραγωγών, με τον αναπληρωτή του, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Σ.Α.Κ. στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Κολιάτσου 32, (2ος όροφος). Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε ως υποψήφιοι για το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, παρακαλείσθε να καταθέσετε έγγραφη δήλωση στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.-

Εκ της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου

Leave a Comment