Βοήθεια στο Σπίτι

Το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” άρχισε να εφαρμόζεται στο Δήμο Κορινθίων από τον Αύγουστο του 2003 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του μέτρου 5.3, ΠΕΠ Πελοποννήσου.

 Το πρόγραμμα παρέχει οργανωμένη και συστηματική φροντίδα στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που διαβιούν μόνοι τους.

 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με έντονη κοινωνική αναφορά, καθώς αγγίζει την ευαίσθητη- και με σύνθετης υφής προβλήματα-κοινωνική ομάδα της τρίτης ηλικίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους .

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μη αυτοεξυπηρετούμενους ηλικιωμένους και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες, με προτεραιότητα εκείνους που διαβιούν μόνοι τους, που δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας και των οποίων το εισόδημα δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 Το εξειδικευμένο προσωπικό περιλαμβάνει μία (1) κοινωνική λειτουργό, δύο (2) νοσηλεύτριες και δύο (2) οικογενειακές βοηθούς.

 Από το πρόγραμμα παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες, επίλυση κοινωνικο-προνοιακών θεμάτων, υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας (ατομική υγιεινή, θεραπευτικές παρεμβάσεις πρώτου βαθμού) συνταγογράφηση φαρμάκων, συνοδεία σε γιατρούς και νοσοκομείο, υπηρεσίες οικογενειακής βοήθειας (καθαριότητα, μικρο-εξυπηρετήσεις εκτός οικίας κ.τ.λ.), αλλά και μια απλή ανθρώπινη επικοινωνία.

 Οι επωφελούμενοι του προγράμματος ξεπερνούν τα 150 άτομα.

Επίσης το πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών και αποτελεί επένδυση στους ανθρώπινους πόρους.

Τηλ. Επικοινωνίας : 27413-62123,27413-62119 &  27413-62120