Β.Νανόπουλος: Με νέες μελέτες και πλήρη φάκελο διεκδικούμε την ένταξη σημαντικών έργων για τον τόπο μας 

3.175.000 ευρώ από το «Αντώνης Τρίτσης για «Σοφικό – Αγγελόκαστρο – Δήμαινα» και «Άγ. Βασίλη – Στεφάνι – Μυκήνες»

Υποβλήθηκε σήμερα η 1η πρόταση του δήμου Κορινθίων στο  «Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»». Μετά από οργανωμένη και στοχευμένη εργασία των αρμοδίων υπηρεσιών και στελεχών κατατέθηκαν – στα πλαίσια της ΑΤ05 «Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία»- προς χρηματοδότηση με το ποσό    των 3.175.000 δυο σημαντικότατα για το δήμο μας  έργα. 

1/. Βελτίωση οδού σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού με τον δρόμο Αγγελοκάστρου – Δήμαινας προϋπολογισμού 1.450.000 €

2/. Βελτίωση δρόμου Αγίου Βασιλείου έως δρόμο Στεφανίου-Μυκηνών, προϋπολογισμού 1.725.000 €

Τα έργα μελετήθηκαν εξ αρχής από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Πρόκειται ουσιαστικά για ΝΕΕΣ μελέτες. Εκείνες  που προϋπήρχαν ήταν ελλιπέστατες διότι στερούνταν τεχνικών στοιχείων και των απαιτουμένων εκ του νόμου αδειοδοτήσεων (Δασαρχείο, Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιβαλλοντική αδειοδότηση, ΟΠΕΚΕΠΕ για την αγροτική χρήση τους, κτλ.) , ελλείψεις που καθιστούσαν εξ αρχής και τα δυο έργα μη επιλέξιμα.

 Οι εν λόγω αγροτικοί δρόμοι, τόσο πολύ αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση των αγροτών και γενικότερα των κατοίκων των εν λόγω περιοχών, σήμερα δεν είναι εύκολα προσπελάσιμοι, ενώ μετά την νέα κατασκευή τους, με άσφαλτο και τα απαραίτητα τεχνικά έργα, θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα στο μέγιστο βαθμό δημιουργώντας έτσι μια προστιθέμενη αξία στην ζωή και στο έργο όλων των αγροτών των τοπικών κοινωνιών.

Ο Δήμος Κορινθίων γνωρίζοντας  την σημασία των συγκεκριμένων οδικών συνδέσεων για τις παραπάνω περιοχές έρχεται να ικανοποιήσει το χρόνιο και πάγιο αίτημα τους καταθέτοντας πλήρη φάκελο προκειμένου να επιτύχει την ένταξη, χρηματοδότηση και εκτέλεσή τους ,σε όφελος των κοινωνιών!

Στην ίδια κατεύθυνση καταρτίζονται προτάσεις ένταξης και άλλων σημαντικών έργων οι οποίες σύντομα θα ανακοινωθούν.

 

Γραφείο Τύπου δήμου Κορινθίων