Γνωστοποίηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων

Σε εφαρμογή του Ν.4442/07-12-2016 (ΦΕΚ Α’ 230), της υπ.αριθμ.οικ.16228/18-05-2017 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 1723) και της υπ. αριθμ. πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οικονομική δραστηριότητα που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (Α’ 114) (εκτός των κέντρων διασκέδασης), τα θέατρα και τους κινηματογράφους υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης και ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης άδειας

Ο επιχειρηματίας γνωστοποιεί (δεν υπάρχει, πλέον ο όρος Άδεια Λειτουργίας), την δραστηριότητα του στον Δήμο μέσα από την ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr «…αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας» (άρθρο 6, παρ.3 του Ν.4442/2016). Επίσης, έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας, ενώ ελέγχεται εκ των υστέρων για το αν όντως τους πληροί. Αν δεν τους πληροί επιβάλλονται πρόστιμα. Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet).

Στη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 2 Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 23 Ιουνίου 2017 Φ.Ε.Κ.2161/2017 τ. β’).

Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης από τον ενδιαφερόμενο είναι απαραίτητη η βεβαίωση της παρ.2 του  άρθρου 28 του Ν.4442/2016 με την οποία θα εξασφαλίζεται ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για τον σκοπό αυτό κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 16228/2017(ΦΕΚ 1723/18.5.17, τ. Β), στην Δ/νση Τοπικής Ανάπτυξης Λ. Δημοκρατίας 1 Τ.Κ 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ.

Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του καταστήματος, εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο και δεν διαθέτει τη βεβαίωση εγκατάσταση της παραγράφου. 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016 (Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Οικ. 16228/17-5-2017(Αρ. ΦΕΚ 1723 τεύχος Β).

Ειδικά Κ.Υ.Ε. σύμφωνα με την νέα Υγειονομική Διάταξη που γνωστοποιούνται στο Δήμο.(Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 23 Ιουνίου 2017 Φ.Ε.Κ.2161/2017 τ. β’)

1.Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου:

Υπεραγορές τροφίμων, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης ετοίμων φαγητών, πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, καταστήματα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, καταστήματα αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καφεκοπτεία, πρατήρια ελαίων και λιπών, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλεία/ μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση, η πώληση τροφίμων και ποτών σε καταστήματα ψιλικών, η πώληση τροφίμων και ποτών, οι επιχειρήσεις μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών, η πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα αμιγή πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία καθώς και η πώληση τυποποιημένων τροφίμων ποτών σε εμπορικά καταστήματα.

2.Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης:

Πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος): τα εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο.

Μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος): τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα (για καθήμενους πελάτες), σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ, μπαρ, open bar.

3.Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος:

Κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια δερματοστιξίας, γραφεία τελετών κ.τ.λ .

Δεν υπάγονται οι παιδότοποι, οι υπηρεσίες διαδικτύου και τα κέντρα διασκέδασης στο καθεστώς της γνωστοποίησης.

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Για να δείτε τους ΚΑΔ Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κάντε κλικ στο ΚΑΔ

61167.07 (ΦΕΚ 2438 Β28-12-2007)

K.Y.A 16228,17 ΦΕΚ 1723

ΑΡΘΡΟ 80, 285 ,3463,06

ΝΟΜΟΣ 4442.16

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΠΝΟΥ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Φ.15 ΟΙΚ.62588. 754. 17

Μεταβολή γνωστοποίησης λόγω μεταβολής φορέα (Επικαιροποιημένη)
Μεταβολή γνωστοποίησης λόγω μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας (Επικαιροποιημένη)
Απλουστευμένη γνωστοποίηση των άρθρων 10,11,12 της ΚΥΑ 16228
Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής

ΜερίδαΒεβαίωση της παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.4442/2016

Δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης
Δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης