Αντίγραφα αποφάσεων Δ.Σ.

Αρμόδιο Τμήμα Γραµµατεία Δηµοτικού Συµβουλίου
Περιγραφή Διαδικασίας Αντίγραφα των αποφάσεων Δ.Σ.
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Aίτηση ενδιαφερομένου
  2. Απομαγνητοφώνηση πρακτικών-έκδοση αποσπασμάτων αποφάσεων-χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών

Αντίγραφα αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου