Γραφεία Τουρισμού
  24 ΩΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,   Τηλ. 27410-23115
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ,  Τηλ. 37410- 84855
ΚΟΡΙΝΘΟΣ,  Τηλ. 27410-24012
ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ Δ.,     Τηλ. 27410-72368
ΛΑΘΟΥΡΗΣ TOURS, Τηλ. 27410-39402
ΛΑΜΠΟΣ,   Τηλ. 27410-23000
ΜΑΡΔΙΚΗΣ TOURS,  Τηλ. 27410-27027
ΜΑΡΙΝΟΣ TOURS,   Τηλ.  27410-21600
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ,  Τηλ. 27410-25073
ΣΙΔΝΕΙ,   Τηλ. 27410-28301
ΣΚΛΗΡΗΣ TRAVEL,   Τηλ. 27410-20050
ΤΕΡΖΗΣ TRAVEL., Τηλ. 27410-80300
ΔΙΟΛΚΟΣ TOURS,   Τηλ. 27410-81760

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  Τηλ: 27430-26470
FAX: 27430-26471

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “HATA” ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  Τηλ: 27430-26470
FAX: 27410-23388