Δήλωση Προτιμήσεων Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από Δημότισσες / Δημότες για την υλοποίηση τους από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κορινθίων

Δήλωση Προτιμήσεων Προγραμμάτων  Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από Δημότισσες / Δημότες για την υλοποίηση τους από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κορινθίων

 

Ο Δήμος Κορινθίων   σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προγραμματίζει  κατά την τρέχουσα  φθινοπωρινή περίοδο την Έναρξη Νέων προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης  Ενηλίκων. Οι Δημότισσες /ες του Δήμου Κορινθίων   που επιθυμούν να προτείνουν στο  Δήμο Κορινθίων  προγράμματα προς υλοποίηση  μπορούν να συμπληρώσουν στο συνημμένο ερωτηματολόγιο  κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο της προτίμησης τους Το ερωτηματολόγιο  συμπληρώνεται από  Δημότισσες / Δημότες και γενικότερα όσους διαμένουν στον Δήμο Κορινθίων . Γι αυτό τον λόγο η βοήθειά  σας είναι απαραίτητη για να
δημιουργηθούν   προγράμματα  στο Δήμο Κορινθίων που ενδιαφέρουν τους πολίτες και καλύπτουν τις προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές τους  ανάγκες.

Παρακαλούμε όπως επιλέξετε έως 15 δεκαπέντε εκπαιδευτικά αντικείμενα στο συνημμένο ερωτηματολόγιο ούτε περισσότερα αλλά ούτε και λιγότερα .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το συνημμένο ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο στο email: kdbm@korinthos.gr   έως τις 9-9-2019 δεδομένου ότι η επεξεργασία των στοιχείων προτιμήσεων πρέπει να γίνει σε σύντομο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις  Κέντρο Δια Βίου μάθησης Δήμου Κορινθίων.   Τηλέφωνο : 2741361016  κ. Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα

 

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας

 

Leave a Comment