Δήμος Κορινθίων: Η εκπαίδευση ενηλίκων συνεχίζεται

Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων με τίτλο: “ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΙΙ”.

 

Απόφαση υλοποίησης προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων 00206649

Leave a Comment