Δίκτυο ύδρευσης: Ξεκίνησε ο έλεγχος – οι αποκαταστάσεις θα δώσουν μόνιμη λύση στο πρόβλημα

Ξεκίνησε σήμερα ο έλεγχος στο δίκτυο ύδρευσης Σαρωνικού και Σολυγείας από τον εργολάβο κ.Σωτηρόπουλο προκειμένου, όπου διαπιστωθούν κακοτεχνίες στις σωληνώσεις να αποκατασταθούν επιτρέποντας την απρόσκοπτη υδροδότηση των περιοχών. « Κάνουμε αυτό που είναι σωστό σήμερα» είπε ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος. «Μετά την καταγραφή των εκτεταμένων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής ήρθα σε συνεννόηση  με τον εργολάβο που έχει κατασκευάσει το έργο της δικτύωσης ,και παρ ότι έχει περάσει η προθεσμία που ο δήμος θα μπορούσε να διεκδικήσει αποζημιώσεις για κακοτεχνίες, δέχτηκε ο κ.Σωτηρόπουλος με δικά του έξοδα και συνεργεία να ελέγξουμε τις σωλήνες μια προς μια σε όλη τη διαδρομή και να αντικατασταθούν όσες χρειάζεται. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση από το δήμο και από την πλευρά του εργολάβου» σημείωσε ο Δήμαρχος από το σημείο έναρξης των ελέγχων στα Λουτρά διαβεβαιώνοντας τους πολίτες πως ο έλεγχος θα φτάσει έως και το Σοφικό, όλο το ορεινό κομμάτι που παρουσιάζει προβλήματα, ώστε να επέλθει οριστική λύση.

«Είναι αρκετά τα χιλιόμετρα και μεγάλο το κόστος όμως είναι απαραίτητο να γίνει.Έχουμε μειώσει την πίεση του νερού για να αποφύγουμε το σπάσιμο των σωληνώσεων  και η παροχή ύδατος να είναι απρόσκοπτη. Σε κάποια υψηλά σημεία λόγω της χαμηλής πίεσης υπάρχει πρόβλημα, προσπαθούμε όμως για την λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία των πολιτών.»

 

Στην περιοχή έχουν εκτελέσει εργασίες και άλλοι εργολάβο, ο Δήμος θα πράξει ανάλογα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι παρεμβάσεις που ξεκίνησαν σήμερα θα  οδηγήσουν στην οριστική λύση.