ΔΕΥΑΚ-Πρόσληψη Προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Η ΔΕΥΑΚ ανακοινώνει την “Πρόσληψη Προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”

Για να δείτε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, Λ. Αθηνών 31-33 απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού της Επιχείρησης .

Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει λόγω του κατεπείγοντος από την δημοσίευση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων έως την Πέμπτη 25-02-2021.

Leave a Comment