«ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ»: 1η Επιστημονική Ημερίδα για τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους Αιρετούς των Δήμων της Κορινθίας

«ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ»

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

1η Επιστημονική Ημερίδα για τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους Αιρετούς των Δήμων της Κορινθίας

 

Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 (09:15-14:30)

  «Αλεξάνδρειο» Συνεδριακό Κέντρο, Λουτράκι

 

ΘΕΜΑ: «Νέες Ρυθμίσεις & Ειδικά θέματα Νομοθεσίας

              Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών,

              Μελετών & Έργων Ν. 4782/2021»

 

Σε συνδιοργάνωση με:

 

◾️Την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής

     Αυτοδιοίκησης “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”


◾️Την International Forum Training & Consulting