Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για επιλογή υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής με τίτλο Χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη λειτουργία του κολυμβητηρίου με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για επιλογή υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής με τίτλο Χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη λειτουργία του κολυμβητηρίου με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση»

Leave a Comment