ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Π.Π ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ 24.07.20

Μετά από σχετικό αίτημα του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι κάτωθι περιοχές του δήμου Κορινθίων:

 

Δ.Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ:    Δ.Κ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΗΣ & Οικισμοί αυτής

Δ.Ε ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:  Δ.Ε ΑΘΙΚΙΩΝ & Οικισμοί αυτής

                                  Δ.Ε ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ & Οικισμοί αυτής

                                  Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Δ.Ε ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ:    Δ.Κ ΣΟΦΙΚΟΥ & Οικισμοί αυτής

 

Για τις περιοχές αυτές ισχύουν όσα προβλέπονται από το νόμο 4662/2020 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις για κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Ο χρόνος ορίζεται στους 6 μήνες, ήτοι έως και 25 Ιανουαρίου 2021.