ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας και επάρκειας πόσιμου νερού στις περιοχές του Δήμου Κορινθίων, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης υλοποιεί το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο της «Αξιολόγησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού», οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο που αφορούν γενικές πληροφορίες για την αξιολόγηση του βαθμού σημασίας διαφόρων ζητημάτων που σχετίζονται με την διαχείριση του νερού στην περιοχή κατανάλωσης καθώς και τη σημαντικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Σας καλούμε σε συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με στόχο την καταγραφή των απόψεων, πολιτών και φορέων, σχετικά με την ποιότητας και επάρκειας πόσιμου νερού.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλουν αποφασιστικά στον αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου είναι ο παρακάτω:

https://forms.gle/Jn1ZHzBYuRnF6Zq27

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

 

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό για 1 μήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Βασίλης Νανόπ