ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: Υλοποίηση «ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» για το προσωπικό του

Με μέριμνα και ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, για 1η ΦΟΡΑ στις Υπηρεσίες (Διευθύνσεις, Τμήματα), επιχειρείται μία συντονισμένη προσπάθεια επιμόρφωσης μέσω σχεδιασμένης δράσης, η οποία λαμβάνει υπόψη τις εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου, που αναμφίβολα αποτελούν το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ «κεφάλαιό» του.  Με αυτό τον τρόπο το ολιστικό «Πλάνο Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης» που διαμορφώθηκε, συνάδει απόλυτα με:
 
○● Τον επιτελικό σχεδιασμό για την Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού
●○ Τις διαπιστωμένες επιμορφωτικές ανάγκες υπαλλήλων & στελεχών του Δήμου Κορινθίων
 
Το «Πλάνο Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης» επεξεργάστηκε περαιτέρω το Τμήμα Διαχ. Ανθρωπίνων Πόρων και η Γενική Διεύθυνση και τέλος αποτυπώθηκε ως κωδικός δαπάνης στον Προϋπολογισμό του 2021, έτσι ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του, στην αρχή και όσο υφίστανται οι συνθήκες της πανδημίας διαμέσου τηλεδιασκέψεων και στην συνέχεια για ζώσης με κοινή φυσική παρουσία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Leave a Comment