Διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027

𝚷𝚸𝚶𝚺𝚱𝚲𝚮𝚺𝚮
Διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου Τοπικού Προγράμματος
LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου της ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.
 
Η ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ , σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση-διαβούλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στο Δημαρχείο, την Τρίτη 30/05/2023 & ώρα 6:00 μ.μ, με αντικείμενο τη διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Βόρειας Πελοποννήσου, και την ανάπτυξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εστιασμένης στις ανάγκες της περιοχής.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2545/10.10.2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ). για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2020-2027.
Θα είναι ιδιαίτερη τιμή, η παρουσία και η συμμετοχή σας στην ανωτέρω εκδήλωση.
 
Για την ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.                                                                        Για το Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ &                                                                                   Ο Δήμαρχος
Δήμαρχος Γορτυνίας                                                                         ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ