Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/4/2019
 Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ δημοπρατούμενου Διαβάστε Περισσότερα

Leave a Comment