Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 26/2/2019
 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύμβαση δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) (επαναληπτικός) προϋπολογισμού μελέτης 180.816,54€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Περισσότερα
 

Leave a Comment