Διακήρυξη διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/12/2018
 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 468.581,12€ Περισσότερα

Leave a Comment