Διακήρυξη διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης προμήθειας – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης προμήθειας – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/12/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  – Υπόδειγμα Εντύπου Τεχνικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με αρ. μελ.: 57 /2018 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Συμπληρώνεται μόνο για όσα τμήματα (α/α) υποβάλλεται προσφορά.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τμήμα Α/Α παραρτήματος Ι Είδος Εταιρεία κατασκευής και εργοστάσιο κατασκευής Τύπος – Μοντέλο – Κωδικός προσφερόμενου είδους Τεχνικές προδιαγραφές Απαιτείται CE Αριθμός πιστοποιητικού CE Απαιτείται ISO 9001 του κατασκευαστή Αριθμός πιστοποιητικού ISO 9001 ή ισοδύναμου ΠιστοποίησηROhs Αριθμός πιστοποιητικού ROhs ή ισοδύναμου Εγγύηση καλής λειτουργίας αντιπροσώπου / εισαγωγέα/ κατασκευαστή
1 13 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 2Χ40Α       NAI   NAI        
1 14 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40A       NAI   NAI        
1 15 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63       NAI   NAI        
1 16 Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων       ΝΑΙ   NAI        
1 17 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α       NAI   NAI        
1 18 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α       NAI   NAI        
1 19 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α       NAI   NAI        
1 20 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ                
1 21 Διακόπτης ράγας 2Χ40Α       NAI   NAI        
1 22 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α       NAI   NAI        
1 23 Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ) για την έναυση-σβέση του οδοφωτισμού       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
1 24 Ενδεικτική λυχνία       NAI          
1 25 Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V       NAI   NAI        
1 26 Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW220-230V       NAI   NAI        
1 27 Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW220 -230V       NAI   NAI        
1 28 Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο       NAI   NAI        
3 29 Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29              
3 30 Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPEγια υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα       NAI        
3 31 Εύκαμπτος σωλήνας Φ75 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPEγια υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα       NAI        
3 32 Εύκαμπτος σωλήνας Φ110 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPEγια υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα       NAI        
2 33 Καλώδιο E1VV-R, 5X10 mm2, (NYY)       NAI        
2 34 Καλώδιο E1VV-R, 5X16 mm2, (NYY)       NAI        
2 35 Αγωγός χαλκού Cu 16mm2       NAI        
1 36 Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)       NAI        
1 37 Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)              
4 38 Λαμπτήρας εξοικ. Ενέργειας ισχύος 18-20 W με κάλυμμα (Ε27)       NAI   NAI        
5 39 Λαμπτήρας LEDισχύος 16 W  (Ε27)       NAI   NAI        
6 40 Λαπτήρας LED GU10 5W, par16       NAI   NAI        
7 41 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)       NAI   NAI        
8 42 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 70W (RX7S)       NAI   NAI        
9 43 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 150W (RX7S-24)       NAI   NAI        
10 44 Λαμπτήρας ατμών Νaαπιοειδής 70W (Ε27)       NAI   NAI        
11 45 Λαμπτήρας ατμών Νaαπιοειδής 150W (Ε40)       NAI   NAI        
12 46 Λαμπτήρας ατμών Naαπιοειδής 250W (Ε40)       NAI   NAI        
13 47 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)       NAI   NAI        
14 48 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 150W (Ε40)       NAI   NAI        
15 49 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 100W (Ε40)       NAI   NAI        
16 50 Λαμπτήρας LED globe ισχύος 12-13W (Ε27)       NAI   NAI        
17 51 Λαμπτήρας LEDισχύος 36W (Ε27)       NAI   NAI        
18 52 Λαμπτήρας Halopar 30 (75W) E27       NAI   NAI        
19 53 Λαμπτήρας προβολέα γηπέδου (Ε40) 1000W       NAI   NAI        
20 54 Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75 W  Ε27       NAI   NAI        
21 55 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα         NAI        
22 56 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα         NAI        
23 57 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νaαπιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα         NAI        
24 58 Φωτιστικό σώμα LED(50W) με βραχίονα για κολώνες ΔΕΗ         NAI       ΝΑΙ
25 59 Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος                
26 60 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400W       NAI   NAI        
26 61 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο                
26 62 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο                
26 63 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο                
26 64 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ200 γαλακτόχρωμο                
26 65 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400                
26 66 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ300                
26 67 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ250                
26 68 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ200                
26 69 Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.                
26 70 Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27       NAI          
26 71 Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10       NAI          
26 72 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W       NAI   NAI        
26 73 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W       NAI   NAI        
26 74 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W       NAI   NAI        
26 75 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 100W       NAI   NAI        
1 76 Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας       NAI   NAI        
1 77 Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 24 ωρών       NAI   NAI        
27 78 Πίλαρ μεταλλικό 1200mmX1400mm         NAI        
28 79 Τροφοδοτικό LED Driver       NAI   NAI       ΝΑΙ
28 80 Ανταλλακτική πλακέτα  (chip) LED50W       NAI   NAI       ΝΑΙ
2 81 Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, λευκό         NAI        
1 82 Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)Χ 19mm(πλάτος)Χ 20m(μήκος).       ΝΑΙ          
1 83 Ταινία καουτσούκ 38mmX0,76mmμήκους 6,1m(Μαύρη)       ΝΑΙ          
1 84 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300 χιλ                
1 85 Βάση μικροασφαλειών 5Α (κομπλέ)       NAI          
29 86 Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια (χωρίς πρόγραμμα)       NAI   ΝΑΙ        
29 87 Φωτοσωλήνας 10μ συμπαγής LEDδιαφανής (λευκή) με καλώδιο προσαρμογής και χωρίς πρόγραμμα       NAI   NAI   NAI    
29 88 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (λευκή)       NAI   NAI   NAI    
29 89 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (κόκκινη)       NAI   NAI   NAI    
29 90 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (πράσινη)       NAI   NAI   NAI    
29 91 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (κίτρινη)       NAI   NAI   NAI    
29 92 Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)         ΝΑΙ        
1 93 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α       NAI   ΝΑΙ        
1 94 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α       NAI   ΝΑΙ        
1 95 Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED       NAI   ΝΑΙ        
1 96 Πώματα ασφαλειών NEOZED       NAI          
1 97 Πώματα κοινών ασφαλειών 10Α-16Α-20Α-25Α       NAI          
1 98 Πώματα κοινών ασφαλειών 35Α-50Α-63Α       NAI          
1 99 Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη       ΝΑΙ   NAI        
1 100 Διακόπτης ράγας 3Χ63Α       ΝΑΙ   NAI        
1 101 Κλέμμενς για καλώδια των 2,5-4mm2 (σε σειρές)       ΝΑΙ          
1 102 Κλέμμενς για καλώδια των 6mm2 (σε σειρές)       ΝΑΙ          
1 103 Κλέμμενς για καλώδια των 10mm2 (σε σειρές)       ΝΑΙ          
1 104 Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00       ΝΑΙ          
1 105 Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00       ΝΑΙ          
1 106 Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων       ΝΑΙ   NAI        
1 107 Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών         NAI        
1 108 Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών         NAI        
1 109 Προβολέας LED 20 W       ΝΑΙ   NAI        
1 110 Προβολέας LED 50 W       ΝΑΙ   NAI        
1 111 Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο       NAI          
1 112 Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός       NAI          
1 113 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ16Α       NAI          
1 114 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ16Α       NAI          
1 115 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ32Α       NAI          
1 116 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ32Α       NAI          
1 117 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ64Α       NAI          
1 118 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ64Α       NAI          
1 119 Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο       NAI          
1 120 Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο       NAI          
3 121 Σωλήνα τύπου courbiή ισοδύναμου Φ13,50 mm         NAI        
3 122 Σωλήνα τύπου courbiή ισοδύναμου Φ16 mm         NAI        
1 123 Τηλεφωνικό κλιπ RJ11                
1 124 Τηλεφωνικό κλιπ RJ45                
1 125 Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α       NAI          
1 126 Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α       NAI          
1 127 Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α       NAI          
1 128 Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α       NAI          
1 129 Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)       NAI          
1 130 Βάση μικροασφάλειας 5Α (κομπλέ)       ΝΑΙ          
1 131 Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων :  0,15 mm (πάχος)Χ 19mm(πλάτος)Χ 20m(μήκος).       NAI          
2 132 Καλώδιο E1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)         ΝΑΙ        
2 133 Καλώδιο E1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)         ΝΑΙ        
2 134 Καλώδιο E1VV-R, 3X10 mm2, (NYY)         ΝΑΙ        
2 135 Καλώδιο E1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)         ΝΑΙ        
2 136 Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)         ΝΑΙ        
2 137 Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)         ΝΑΙ        
2 138 Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ)         ΝΑΙ        
2 139 Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ)         ΝΑΙ        
2 140 Καλώδιο E1VV-U, 3X4 mm2, (NYY)         ΝΑΙ        
2 141 Καλώδιο E1VV-R, 3X16 mm2, (NYY)         ΝΑΙ        
2 142 Καλώδιο E1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY)         ΝΑΙ        
2 143 Καλώδιο E1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)         ΝΑΙ        
2 144 Καλώδιο UTP cat5e         ΝΑΙ        
2 145 Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών         ΝΑΙ        
30 146 Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W(E27)       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
31 147 Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
32 148 Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
33 149 Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 8-9W, 600mm       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
34 150 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 17-18W, 1200mm       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
35 151 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 20W, 1500mm       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
36 152 Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
37 153 Φωτιστικό led panelψευδοροφής 42W(60cm X 60cm)       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
1 154 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
1   155 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-65W       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
25 156 Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
25 157 Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm, ύψους 9m       ΝΑΙ   ΝΑΙ        
  Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν πλήρως συμπληρωμένο το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς. Αναλυτικότερα, στο εδάφιο «Εταιρεία κατασκευής και εργοστάσιο κατασκευής» θα συμπληρώνεται με σαφήνεια τα στοιχεία της εταιρείας κατασκευής και του εργοστασίου, στο εδάφιο «Τύπος – Μοντέλο – Κωδικός προσφερόμενου είδους» το συγκεκριμένο είδος – μοντέλο όπως αυτό τιτλοφορείται από το εργοστάσιο κατασκευής και τυχόν κωδικός που το συνοδεύει – σε αντιστοιχία με τα συνοδευτικά έγγραφα, στο εδάφιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» θα συμπληρώνεται με σαφήνεια (πχ. με κατάλληλη αρίθμηση που επιλέξει ο οικονομικός φορέας) το έντυπο που κατατίθεται με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών, σε περίπτωση εκτενούς εντύπου ή πολλών φυλλαδίων στο κάθε ένα από αυτά θα σημειώνεται ο Α/Α του υλικού, στον οποίο αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό της μελέτης για να επισημαίνεται η ακριβής θέση των χαρακτηριστικών, τέλος στα σχετικά με τα πιστοποιητικά εδάφια, θα αναφέρεται το συγκεκριμένο έντυπο που κατατίθεται για την αναγνώριση της ποιότητας του είδους που προσφέρεται.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ                              

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με αρ. μελ.: 57/2018   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Συμπληρώνεται μόνο για όσα τμήματα (α/α) υποβάλλεται προσφορά.  
  Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα μέτρησης (μ/μ) Συνολική Ποσότητα (σε μ/μ) Τιμή μελέτης ανά μ/μ Για όλα τα Τμήματα ΣΥΝΟΛΟ Για όλα τα Τμήματα :   (Ποσότητα) Χ (Προτεινόμενη τιμή ανά (μ/μ))    
ΤΜΗΜΑ Προτεινό-μενη τιμή ανά (μ/μ) (€)  Προτεινόμενη τιμή ανά (μ/μ) (€) – ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1 13 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 2Χ40Α τεμ 20 33,00          
1 14 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40A τεμ 40 42,50          
1 15 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63 τεμ 22 50,00          
1 16 Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων τεμ 20 5,50          
1 17 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α τεμ 200 4,50          
1 18 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α τεμ 100 5,00          
1 19 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α τεμ 200 5,00          
1 20 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ τεμ 5000 0,24          
1 21 Διακόπτης ράγας 2Χ40Α τεμ 60 6,10          
1 22 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α τεμ 60 10,15          
1 23 Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ) για την έναυση-σβέση του οδοφωτισμού τεμ 40 147,50          
1 24 Ενδεικτική λυχνία τεμ 100 2,75          
1 25 Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V τεμ 25 14,15          
1 26 Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V τεμ 25 18,70          
1 27 Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V τεμ 25 11,00          
1 28 Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο τεμ 50 7,00          
3 29 Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29 μ 700 1,65          
3 30 Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα μ 700 0,85          
3 31 Εύκαμπτος σωλήνας Φ75 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα μ 1300 1,00          
3 32 Εύκαμπτος σωλήνας Φ110 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα μ 500 1,40          
2 33 Καλώδιο E1VV-R, 5X10 mm2, (NYY) μ 4000 7,39          
2 34 Καλώδιο E1VV-R, 5X16 mm2, (NYY) μ 200 12,20          
2 35 Αγωγός χαλκού Cu 16mm2 kgr 515 16,29          
1 36 Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές) τεμ 600 2,80          
1 37 Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2) τεμ 40 22,50          
4 38 Λαμπτήρας εξοικ. Ενέργειας ισχύος 18-20 W με κάλυμμα (Ε27) τεμ 3900 7,20          
5 39 Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27) τεμ 10000 5,00          
6 40 Λαπτήρας LED GU10 5W, par16 τεμ 200 3,00          
7 41 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40) τεμ 200 16,50          
8 42 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 70W (RX7S) τεμ 125 13,00          
9 43 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 150W (RX7S-24) τεμ 200 10,00          
10 44 Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27) τεμ 2000 9,50          
11 45 Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40) τεμ 1100 12,00          
12 46 Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40) τεμ 1000 14,00          
13 47 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40) τεμ 200 14,00          
14 48 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 150W (Ε40) τεμ 400 13,50          
15 49 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 100W (Ε40) τεμ 600 13,00          
16 50 Λαμπτήρας LED globe ισχύος 12-13W (Ε27) τεμ 1000 8,00          
17 51 Λαμπτήρας LED ισχύος 36W (Ε27) τεμ 550 33,00          
18 52 Λαμπτήρας Halopar 30 (75W) E27 τεμ 50 9,00          
19 53 Λαμπτήρας προβολέα γηπέδου (Ε40) 1000W τεμ 20 170,00          
20 54 Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75 W  Ε27 τεμ 100 4,00          
21 55 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα τεμ 210 70,00          
22 56 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα τεμ 110 75,00          
23 57 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W(Ε27) με βραχίονα τεμ 220 65,00          
24 58 Φωτιστικό σώμα LED (50W) με βραχίονα για κολώνες ΔΕΗ τεμ 100 110,00          
25 59 Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος τεμ 98 88,00          
26 60 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400W τεμ 800 4,07          
26 61 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο τεμ 401 18,00          
26 62 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο τεμ 300 16,50          
26 63 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο τεμ 190 13,50          
26 64 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ200 γαλακτόχρωμο τεμ 190 12,60          
26 65 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400 τεμ 200 3,20          
26 66 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ300 τεμ 100 2,40          
26 67 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ250 τεμ 40 2,10          
26 68 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ200 τεμ 40 2,10          
26 69 Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70Wκαι πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400. τεμ 362 23,90          
26 70 Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 τεμ 450 1,80          
26 71 Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10 τεμ 126 0,42          
26 72 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W τεμ 430 18,00          
26 73 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W τεμ 280 12,50          
26 74 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W τεμ 200 8,70          
26 75 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 100W τεμ 180 13,50          
1 76 Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας τεμ 9 31,00          
1 77 Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 24 ωρών τεμ 21 39,00          
27 78 Πίλαρ μεταλλικό 1200mmX1400mm τεμ 17 350,00          
28 79 Τροφοδοτικό LED Driver τεμ 150 11,20          
28 80 Ανταλλακτική πλακέτα  (chip) LED50W τεμ 150 6,70          
2 81 Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, λευκό μ 1500 2,00          
1 82 Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm(πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 20m(μήκος). τεμ 255 1,50          
1 83 Ταινία καουτσούκ 38mmX0,76mmμήκους 6,1m (Μαύρη) τεμ 195 14,00          
1 84 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300 χιλ τεμ 3000 0,24          
1 85 Βάση μικροασφαλειών 5Α (κομπλέ) τεμ 700 1,00          
29 86 Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια (χωρίς πρόγραμμα) τεμ 700 23,00          
29 87 Φωτοσωλήνας 10μ συμπαγής LEDδιαφανής (λευκή) με καλώδιο προσαρμογής και χωρίς πρόγραμμα τεμ 150 35,00          
29 88 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (λευκή) m 800 2,80          
29 89 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (κόκκινη) m 500 2,80          
29 90 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (πράσινη) m 500 2,80          
29 91 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (κίτρινη) m 500 2,80          
29 92 Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο) τεμ 500 3,00          
1 93 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α τεμ 230 4,50          
1 94 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α τεμ 230 4,50          
1 95 Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED τεμ 160 5,50          
1 96 Πώματα ασφαλειών NEOZED τεμ 160 0,40          
1 97 Πώματα κοινών ασφαλειών 10Α-16Α-20Α-25Α τεμ 60 0,50          
1 98 Πώματα κοινών ασφαλειών 35Α-50Α-63Α τεμ 100 0,65          
1 99 Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη τεμ 40 6,40          
1 100 Διακόπτης ράγας 3Χ63Α τεμ 40 13,50          
1 101 Κλέμμενς για καλώδια των 2,5-4mm2 (σε σειρές) τεμ 400 1,00          
1 102 Κλέμμενς για καλώδια των 6mm2 (σε σειρές) τεμ 400 1,20          
1 103 Κλέμμενς για καλώδια των 10mm2 (σε σειρές) τεμ 400 1,70          
1 104 Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00 τεμ 200 2,90          
1 105 Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00 τεμ 200 3,90          
1 106 Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων τεμ 100 22,00          
1 107 Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών τεμ 40 60,00          
1 108 Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών τεμ 40 40,00          
1 109 Προβολέας LED 20 W τεμ 60 15,00          
1 110 Προβολέας LED 50 W τεμ 60 33,00          
1 111 Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο τεμ 60 5,50          
1 112 Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός τεμ 60 4,00          
1 113 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ16Α τεμ 40 3,00          
1 114 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ16Α τεμ 40 4,50          
1 115 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ32Α τεμ 20 3,60          
1 116 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ32Α τεμ 20 4,90          
1 117 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ64Α τεμ 20 15,20          
1 118 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ64Α τεμ 20 19,00          
1 119 Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο τεμ 60 2,50          
1 120 Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο τεμ 60 2,00          
3 121 Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου Φ13,50 mm μ 600 0,90          
3 122 Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου Φ16 mm μ 600 1,40          
1 123 Τηλεφωνικό κλιπ RJ11 τεμ 100 0,10          
1 124 Τηλεφωνικό κλιπ RJ45 τεμ 100 0,12          
1 125 Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α τεμ 100 0,40          
1 126 Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α τεμ 100 0,45          
1 127 Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α τεμ 100 0,50          
1 128 Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α τεμ 100 0,40          
1 129 Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm) τεμ 1700 0,13          
1 130 Βάση μικροασφάλειας 5Α (κομπλέ) τεμ 1700 1,00          
1 131 Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων :  0,15 mm (πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 20m(μήκος). τεμ 2600 1,50          
2 132 Καλώδιο E1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY) μ 2000 0,87          
2 133 Καλώδιο E1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY) μ 2000 1,31          
2 134 Καλώδιο E1VV-R, 3X10 mm2, (NYY) μ 1000 4,82          
2 135 Καλώδιο E1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY) μ 1000 2,12          
2 136 Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο) μ 1800 0,87          
2 137 Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο) μ 900 0,40          
2 138 Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ) μ 900 1,28          
2 139 Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ) μ 900 1,60          
2 140 Καλώδιο E1VV-U, 3X4 mm2, (NYY) μ 900 2,03          
2 141 Καλώδιο E1VV-R, 3X16 mm2, (NYY) μ 400 7,37          
2 142 Καλώδιο E1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY) μ 1000 1,69          
2 143 Καλώδιο E1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY) μ 1000 1,35          
2 144 Καλώδιο UTP cat5e μ 1250 0,40          
2 145 Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών μ 400 0,80          
30 146 Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27) τεμ 200 8,20          
31 147 Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm. τεμ 200 0,85          
32 148 Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm. τεμ 200 0,85          
33 149 Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 8-9W, 600mm τεμ 200 5,80          
34 150 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 17-18W, 1200mm τεμ 210 7,00          
35 151 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 20W, 1500mm τεμ 110 9,50          
36 152 Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14 τεμ 300 4,60          
37 153 Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm) τεμ 100 68,25          
1 154 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W τεμ 110 0,55          
1 155 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-65W τεμ 110 0,40          
25 156 Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο τεμ 130 260,00          
25 157 Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm, ύψους 9m τεμ 20 600,00          
     
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εγγυητικΗΣ επιστολΗς συμμετοχΗς   Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. Προς: ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ[1] Κολιάτσου 32, Τ.Κ.20131, Κόρινθος[2]   Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού …………. ευρώ[3].   Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  ……………………… [4] υπέρ του (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …………………………,  ΑΦΜ: ……………. (διεύθυνση) …………………..………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ……………………, ΑΦΜ: …………………. (διεύθυνση) …………………..………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ……………………, ΑΦΜ: …………………. (διεύθυνση) …………………..………………………………….. β) (πλήρη επωνυμία) ……………………, ΑΦΜ: …………………. (διεύθυνση) …………………..………………………………….. γ) (πλήρη επωνυμία) ……………………, ΑΦΜ: …………………. (διεύθυνση) …………………..…………………………………..[5] ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ………………… Διακήρυξη[6] του Δήμου Κορινθίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ΄΄   Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες [7] από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. [8]. ή Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της Διακήρυξης, με τηνπροϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της[9]. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε[10].   (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) Υποδειγμα εγγυητικης επιστολης καλης εκτελεσης   Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. Προς: ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ1 Κολιάτσου 32, Τ.Κ.20131, Κόρινθος2   Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.   Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …………………………,  ΑΦΜ: ……………. (διεύθυνση) …………………..………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ……………………, ΑΦΜ: …………………. (διεύθυνση) …………………..………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ……………………, ΑΦΜ: …………………. (διεύθυνση) ………………. β) (πλήρη επωνυμία) ……………………, ΑΦΜ: …………………. (διεύθυνση) ………………. γ) (πλήρη επωνυμία) ……………………, ΑΦΜ: …………………. (διεύθυνση) ……………… (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του τμήματος 1της υπ αριθ ……………. σύμβασης “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) …………………… Διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5)  ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………… (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) ή  μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)   [1]              Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [2]              Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. [3]              Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72, παρ 1α,  ν. 4412/2016). [4]                ο.π. υποσ. 3. [5]               Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. [6]              Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. [7]              Άρθρο 72, παρ 4, ν.4412/2016. [8]               ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α, του ν. 4412/2016). [9]               Άρθρο 72, παρ. 1α, ν. 4412/2016. [10]             Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ Αριθμ. 02/32488/0025/17 (ΦΕΚ 1802 Β/24-05-2017) : Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».απόφαση του αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (σχ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β’ 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών). 1              Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 2              Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 3              Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 4              Όπως υποσημείωση 3. 5              Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 6              Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, . 7              Άρθρο 72, παρ 4, ν.4412/2016. 8               Σύμφωνα με το άρθρο 72, ν.4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 9               Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ Αριθμ. 02/32488/0025/17 (ΦΕΚ 1802 Β/24-05-2017) : Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».απόφαση του αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (σχ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β’ 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

Leave a Comment