Διακήρυξη διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/12/2018
 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (επαναληπτικός διαγωνισμός) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 161.200,00€ Περισσότερα

Leave a Comment