Διακήρυξη διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/12/2018
 Διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 133.424,00 Περισσότερα