Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ μόνο σε μονογονεϊκές οικογένειες έως τις 22/2/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/2/2019 Ολοκληρώθηκε στις 21/2/2019 διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στα πλαίσια της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» για τους ωφελούμενους του Δήμου Κορινθίων. θα συνεχιστεί μέχρι τις 22-2-2019 ημέρα Παρασκευή από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ αποκλειστικά και μόνο σε μονογονεϊκές οικογένειες του Δήμου Κορινθίων. Τα τρόφιμα που θα παραλάβουν είναι κοτόπουλο, και είδη παντοπωλείου (Τυρί Φέτα , Φακές , Μακαρόνια , Γάλα εβαπορέ , Ζάχαρη, Λάδι , κλ.π.)

Leave a Comment