Διευκρινήσεις επί της αρ. 40568/2018 διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/11/2018
 Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 40568/2018 διακήρυξης διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1- ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 68.694,76€ Διευκρινήσεις

Leave a Comment