Διοργάνωση εκδηλώσεων στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διοργάνωση εκδηλώσεων στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ορθή επανάληψη
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 299/2018
 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδηλώσεων στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςμε τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων στο ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, πρόκειται να διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις με ζωντανή ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας, στο Σοφικό Κορινθίας στις 08 και 15 Ιουλίου 2018.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:
1.       Την Κυριακή 08 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:00:
Μουσικοχορευτική εκδήλωση – αφιέρωμα στην Ήπειρο   με τίτλο: «Ωδή στην Ήπειρο» με τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων:
·         Πολιτιστικού Συλλόγου Σολυγείας,
·         Χορευτικού Ομίλου Χουλιαράδων Ιωαννίνων,
·         Πολιτιστικού Συλλόγου Εξαμιλίων,
·         Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου,
·         Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Βραχατίου «Μέγας Αλέξανδρος»,
·         Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
2.       Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:00:
Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο: «Απόψε φίλους φίλευα, φίλους κι αγαπημένους» με τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων:
 • Πολιτιστικού Συλλόγου Σολυγείας,
 • Λαογραφικής Στέγης Κορίνθου,
 • Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου,
 • Χορευτικού Ομίλου Χιλιομοδίου,
 • Πολιτιστικού Συλλόγου Κλένιας «Άγιος Παντελεήμων»,
 • Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αθικίων,
 • Πολιτιστικού Συλλόγου Κορινθίων «Τερψιχόρη»,
 • Καλογεροπούλειου Ιδρύματος,
 • Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας,
 • Συλλόγου Κρητών Πετρούπολης «Η Μεγαλόνησος»,
Για τη διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.  Ηχητική – φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, ποσού έως 1.847,60 € συμπ. Φ.Π.Α.
2.  Εργασίες κατασκευής εξέδρας και σκηνικών, ποσού έως 2.480,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
3.  Παράθεση μπουφέστους προσκεκλημένους των εκδηλώσεων, ήτοι:
Ø      260 άτομα την 08.07.2018 και
Ø      290 άτομα την 15.07.2018,
συνολικού ποσού έως 1.841,40 € συμπ. Φ.Π.Α.
4. Διαμονή σε ξενοδοχείο την 08.07.2018 με παροχή πρωινού για τα μέλη του Χορευτικού Ομίλου Χουλιαράδων Ιωαννίνων, ήτοι 22 άτομα, σε τρία (3) τετράκλινα, τρία (3) τρίκλινα και ένα (1) μονόκλινο δωμάτιο, ποσού έως 609,00 € συμπ. Φ.Π.Α. και φόρου διαμονής.
5. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι 50 αφίσες, ποσού έως 124,00 € με Φ.Π.Α.,
6. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους συμμετέχοντες συλλόγους, ήτοι 16 τεμάχια αγαλματιδίων – Κορινθιακός Πήγασος, ποσού έως 208,32 € με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 7.110,32 € με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 7.110,32 €με Φ.Π.Α. € σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος».
Σημειώνεται ότι πρόκειται για πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέονται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, τις δαπάνες των οποίων μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν.3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 08 και 15 Ιουλίου 2018, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι:
Πολιτιστικός Σύλλογος Σολυγείας, Χορευτικός Όμιλος Χουλιαράδων Ιωαννίνων, Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμιλίων, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού ΣχολείουΚορίνθου, Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Βραχατίου «Μέγας Αλέξανδρος», τα χορευτικά τμήματα  του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Λαογραφικής Στέγης Κορίνθου, Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου, Χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου,
Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας «Άγιος Παντελεήμων», Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αθικίων, Πολιτιστικός Σύλλογος Κορινθίων «Τερψιχόρη», Καλογεροπούλειο Ίδρυμα, Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας και ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης «Η Μεγαλόνησος».
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
1.           Την Κυριακή 08 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:00:
Μουσικοχορευτική εκδήλωση – αφιέρωμα στην Ήπειρο   με τίτλο: «Ωδή στην Ήπειρο» με τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων:
·         Πολιτιστικού Συλλόγου Σολυγείας,
·         Χορευτικού Ομίλου Χουλιαράδων Ιωαννίνων,
·         Πολιτιστικού Συλλόγου Εξαμιλίων,
·         Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου,
·         Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Βραχατίου «Μέγας Αλέξανδρος»,
·         Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
 2. Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:00:
Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο: «Απόψε φίλους φίλευα, φίλους κι αγαπημένους» με τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων:
 • Πολιτιστικού Συλλόγου Σολυγείας,
 • Λαογραφικής Στέγης Κορίνθου,
 • Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου,
 • Χορευτικού Ομίλου Χιλιομοδίου,
 • Πολιτιστικού Συλλόγου Κλένιας «Άγιος Παντελεήμων»,
 • Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αθικίων,
 • Πολιτιστικού Συλλόγου Κορινθίων «Τερψιχόρη»,
 • Καλογεροπούλειου Ιδρύματος,
 • Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας,
 • Συλλόγου Κρητών Πετρούπολης «Η Μεγαλόνησος»,
Εγκρίνει ποσό 7.110,32 € με Φ.Π.Α.για την υλοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για:
1. Ηχητική – φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, ποσού 1.847,60 € συμπ. Φ.Π.Α.
2. Εργασίες κατασκευής εξέδρας και σκηνικών, ποσού 2.480,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
3. Παράθεση μπουφέστους προσκεκλημένους των εκδηλώσεων, ήτοι:
Ø      260 άτομα την 08.07.2018 και
Ø      290 άτομα την 15.07.2018,
συνολικού ποσού 1.841,40 € συμπ. Φ.Π.Α.
4. Διαμονή σε ξενοδοχείο την 08.07.2018 με παροχή πρωινού για τα μέλη του Χορευτικού Ομίλου Χουλιαράδων Ιωαννίνων, ήτοι 22 άτομα, σε τρία (3) τετράκλινα, τρία (3) τρίκλινα και ένα (1) μονόκλινο δωμάτιο, ποσού 609,00 € συμπ. Φ.Π.Α. και φόρου διαμονής.
5. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι 50 αφίσες, ποσού 124,00 € με Φ.Π.Α.,
6. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους συμμετέχοντες συλλόγους, ήτοι 16 τεμάχια αγαλματιδίων – Κορινθιακός Πήγασος, ποσού 208,32 € με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 7.110,32 € με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 7.110,32 € με Φ.Π.Α.σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 299/ 2018.
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment