ΕΙΔΙΚΗ, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9.1.22

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις εγκυκλίους αριθμ. 933/ΑΠ.96603/29-12-2021 και 932/ΑΠ.96599/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 9η Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος –Κόρινθος,) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.- Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2022 -2023
2.- Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2022-2023.
3.- Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2022-2023.
4.- Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη περίοδο 2022-2023
5.- Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη περίοδο 2022-2023
 
Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την παρ. 2 της με αριθμ. 933/ΑΠ96603/29-12-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να επιδείξετε:
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή
• αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID -19 (PCR ή rapid test)
 
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ