Η Εκκλησία της Κορίνθου ιδρύθηκε από τον Απόστολο Παύλο γύρω στο 51-52 μ.Χ.

Την επισκέφθηκαν κι άλλοι Απόστολοι ο Πέτρος, ο Ανδρέας και συναπάστολοι και συνεργάτες του Απ. Παύλου. Ο Απ. Παύλος έγραψε την Πρώτη και Δεύτερη Επιστολές του προς Κορινθίους.

Στην Α’ Επιστολή (Κεφ. 13) υπάρχει ο περίφημος Ύμνος τής Αγάπης. Από την Κόρινθο ο Απόστολος, έστειλε Ελληνικά Γραμμένη, την Προς Ρωμαίους Επιστολή.

Η Ενορία Κεγχρεών της Κορίνθου αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων. Είναι από τις ολίγιστες μικρές Ενορίες πού υφίστανται από τότε μέχρι σήμερα. O Απ. Παύλος παρέμεινε διδάσκοντας στην Κόρινθο ένα χρόνο και έξη μήνες χρονικό διάστημα πού πουθενά αλλού δεν υπήρξε για τον Παύλο τόσο μακρύ, εκτός από τα χρονικά διάστημα φυλακίσεώς του στη Ρώμη.

Η Μητρόπολη και Εκκλησία τής Κορίνθου, είναι γνωστή σ όλον τον Κόσμο λόγω των δύο Επιστολών του Αποστόλου προς Κορινθίους.

Μεγάλη Αναφορά τής Εκκλησίας Κορίνθου υπάρχει και στο Βιβλίο των Πράξεων των Απόστολων. Στην Κόρινθο μετά τον Απ. Παύλο επισκόπισαν μέχρι σήμερα, 89 Επίσκοποι (ο σημερινός Διονύσιος Α’ είναι από το 2006 0 Ογδοηκοστός Ένατος τον αριθμό). Σπουδαίοι Επίσκοποι Κορίνθου υπήρξαν πολλοί. Εις το Αγιολογικό Κατάλογο των Αγίων Επισκοπευσάντων στην Κόρινθο μετά τον Απ. Παύλο είναι ο Απόστολος Σίλας, ο Απόστολος Σωσθένης, ο Πρίμος (μάρτυρα 170 μ.Χ.), ο Διονύσιος 161-180 μ.Χ., ο Αθανάσιος (l0ος αιών), ο Παύλος (l0ος αιών), ο Ζαχαρίας (Νεομάρτυς 1684), και ο Μακάριος Νοταράς (απέθανε το 1805). Τον 7ον Αιώνα υπό τον Μητροπολίτη Κορίνθου υπήγοντο όλες oi Επισκοπές της Πελοποννήσου (υπέρ τάς 35) και αι Επισκοπαί των Ιονίων Νήσων.

Ο Κορίνθου είχε απ’ αρχής το διοικητικό αξίωμα του Εξάρχου Διοικήσεως (Δικαστικό Εκκλησ. αξίωμα) το οποίο είχαν και ο Ρώμης, ο Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντινουπόλεως (αργότερα), ο Εφέσου και ο Καισαρείας. Υπάρχουν Κατακόμβες στην περιοχή της Αρχ. Κορίνθου, Κεγχρεών και κοντά στο Εξαμίλιον Τείχος.

Στην Κορινθία υπάρχουν παρά πολλοί πρωτοχριστιανικοί Ναοί (Βασιλικές), σε κατάσταση ερείπωσης. Η μεγαλύτερη, που είναι και η μεγαλύτερη των Βαλκανίων, είναι αυτή του Αγ. Λεωνίδη (Επισκόπου Κορίνθου) στο Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου.

Στην Αρχαία Κόρινθο έχει έρθει στο φως το Βήμα όπου εσύρθη ο Απ. Παύλος από τούς Εβραίους, ενώπιον του Ανθύπατου Γαλλίωνος.

Αναπαράσταση τής Αρχαίας Κορίνθου θα τοποθετηθεί πολύ σύντομα σε σύγχρονη κατασκευή στο Μουσείο τής Εκκλησίας, παραπλεύρως στο Προσκύνημα των Αγ. Αναργύρων Αρχ. Κορίνθου. Προσεχώς το εν λόγω Μοναδικό Μουσείο, θα συμπληρωθεί με Αναπαραστάσεις τής Βασιλικής Αγ. Λεωνίδου Λεχαίου, και των Κατακομβών Κορίνθου, και Κεγχρεών.

Ο Μητροπολίτης Κορίνθου είχε μέχρι ελεύσεως του βασιλέως Όθωνος και των Βαυαρών τον τίτλο “Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Πελοποννήσου, και Πρόεδρος των Μητροπολιτών Πελοποννήσου“.

Ο Κορίνθου είχε απ’ αρχής το διοικητικό αξίωμα του Εξάρχου Διοικήσεως (Δικαστικό Εκκλησ. αξίωμα) το οποίο είχαν και ο Ρώμης, ο Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντινουπόλεως (αργότερα), ο Εφέσου και ο Καισαρείας. Υπάρχουν Κατακόμβες στην περιοχή της Αρχ. Κορίνθου, Κεγχρεών και κοντά στο Εξαμίλιον Τείχος.

Στην Κορινθία υπάρχουν παρά πολλοί πρωτοχριστιανικοί Ναοί (Βασιλικές), σε κατάσταση ερείπωσης. Η μεγαλύτερη, που είναι και η μεγαλύτερη των Βαλκανίων, είναι αυτή του Αγ. Λεωνίδη (Επισκόπου Κορίνθου) στο Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου.

Στην Αρχαία Κόρινθο έχει έρθει στο φως το Βήμα όπου εσύρθη ο Απ. Παύλος από τούς Εβραίους, ενώπιον του Ανθύπατου Γαλλίωνος.

Αναπαράσταση τής Αρχαίας Κορίνθου θα τοποθετηθεί πολύ σύντομα σε σύγχρονη κατασκευή στο Μουσείο τής Εκκλησίας, παραπλεύρως στο Προσκύνημα των Αγ. Αναργύρων Αρχ. Κορίνθου. Προσεχώς το εν λόγω Μοναδικό Μουσείο, θα συμπληρωθεί με Αναπαραστάσεις τής Βασιλικής Αγ. Λεωνίδου Λεχαίου, και των Κατακομβών Κορίνθου, και Κεγχρεών.

Ο Μητροπολίτης Κορίνθου είχε μέχρι ελεύσεως του βασιλέως Όθωνος και των Βαυαρών τον τίτλο “Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Πελοποννήσου, και Πρόεδρος των Μητροπολιτών Πελοποννήσου“.

Εξομολόγηση από δεκάδες Εξομολόγων – Πνευματικών. Υπάρχουν Αίθουσες διαλέξεων και Διδασκαλίας 23.

Γίνονται Κατηχητικά Μαθήματα. Τηλεοπτικές Θρησκευτικές Εκπομπές. Υφίστανται Οργανωμένες Ομάδες Νεολαίας, επιδιδόμενες στη Διδασκαλία, στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Βίωμα, στην εκτέλεση Εθνικών Δημοτικών Τοπικών Τραγουδιών και Ελληνικών Χορών.

Λειτουργούν Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, όπως Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο. Τοπικά Φιλόπτωχα Ταμεία και από 25ετίας Ορφανοτροφείο Κοριτσιών, Γηροκομείο Ανδρών, Γηροκομείο Γυναικών. Ακόμη Ίδρυμα συλλογής Αίματος για Αιμοδοσίες, Ίδρυμα αποκαταστάσεως Κορασίδων, Χορωδία Κορίνθου, πολυβραβευμένη Παγκοσμίως. Ίδρυμα συμπαραστάσεως Οικογενείας, Υπηρεσία Αμύνης και Διαδόσεως τής Ορθοδόξου Χριστιανικής Διδασκαλίας.

Υπηρεσία για τις θρησκευτικές Ανάγκες του Στρατού, Υπηρεσία Συμπαραστάσεως Ασθενών. Εκκλησιαστικό Μουσείο, Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη. Πανομοιότυπο Πρωτοχριστιανικού Ναού στο Ξυλόκαστρο.

Εικόνες μεγάλης Αρχαιολογικής Αξίας υπάρχουν, όχι μόνο στο Εκκλησιαστικό Μουσείο και τα Παραρτήματά του, αλλά και σε Ι. Μονές και σε Ι. Ναούς καθώς, και εξαιρετικής τεχνοτροπίας, σε Ι. Ναούς και Μονές Τοιχογραφίες. Η Ι. Μητρόπολη Κορίνθου εκδίδει Βιβλία Εποικοδομητικά και άλλα υπό την ονομασία Εκδόσεις Π Ν Ο Η . Ήδη έχουν εκδοθεί 21 Βιβλία.