Ενισχύεται με προσωπικό ο Δήμος Κορινθίων – Σε εξέλιξη οι αιτήσεις μέσω ΟΑΕΔ

Ενισχύεται ο Δήμος Κορινθίων σε νευραλγικούς για την καθημερινότητά και λειτουργία του τομείς με 92 θέσεις να καλύπτονται μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι σε εξέλιξη από την Δευτέρα 29 Ιουνίου και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις ειδικότητες, τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις εδώ: (  http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-gia-36-500-atomon-se-demous-periphereies-kentra-koinonikes-pronoias-periphereion-kkpp-synapheis-phoreis-yperesies-yp )
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 6η Ιουλίου 2020.
Ο Δήμος Κορινθίων, όπως και όλοι οι δήμοι της χώρας θα παραλάβουν τους οριστικούς πίνακες από τον ΟΑΕΔ αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης από τον Οργανισμό.
Για τις θέσεις στο Δήμο Κορινθίων μπείτε στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr ) , στις ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ πατήστε το σύνδεσμο  Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων
Και κατόπιν το σύνδεσμο   29-06-2020 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα) Οι θέσεις που αφορούν το Δήμο Κορινθίων είναι : 4397-4432

Leave a Comment