Εξαιρετικής ποιότητας παραμένουν τα ύδατα των ακτών του δήμου Κορινθίων και το μήνα Ιούλιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ &ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

Αποτελέσματα νερών κολύμβησης των ακτών  του Δήμου κορινθίων

Ιούλιος 2020

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε   όλες τις ανωτέρω ακτές  τα νερά κολύμβησης είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Νομοθετικά όρια : κολοβακτηρίδια  (cfu/100 ml) ≤ 250    

                                 & Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)  ≤ 100 

Leave a Comment